KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO

KUD Drenov Grič – Lesno Brdo že od leta 1985 združuje krajane, ki z raznovrstnimi srečanji in tradicionalnimi prireditvami skrbijo za to, da se tudi v našem kraju ohranja ljubiteljska kultura.

Krajevna skupnost

Drenov Grič je razloženo naselje z urbaniziranim gručastim jedrom, v katerem prebiva okrog 750 ljudi. Leži na 291 metrih nadmorske višine ob zahodnem robu Ljubljanskega barja. Skozi vas teče potok Zrnica, nekoč imenovan tudi Štefanov graben, ki izvira ob podnožju hriba Lesno Brdo in se vije preko barja ter se med vasema Bevke in Blatna Brezovica izlije v Ljubljanico.

Lesno Brdo se deli med občini Vrhnika (južni del) in Horjul (severni del). Vrhniški del leži 299 metrov nad morsko gladino in ima okoli 550 prebivalcev. Večji del naselja se razteza vzdolž ceste, ki sledi vznožju hriba, njegov manjši del pa je področje ob Stari cesti na zahodu, kjer na močvirnem področju še vedno raste zaščiteni močvirski meček. Na pobočju hriba nad glavnim delom vasi so trije kamnolomi. Največji še deluje, manjši od opuščenih dveh, Kuclerjev kamnolom, pa je zaradi geoloških posebnosti zaščiten kot naravni spomenik in je obogaten tudi s kamnitimi skulpturami.

Svet krajevne skupnosti

Izvoljeni na lokalnih volitvah 2022:

Slavko Keršmac, predsednik
slavko.kersmanc@gmail.com, 031 471 194
Pavel Oblak, namestnik predsednika
Barbara Sigulin
Jože Podboj
Janez Podboj
Roman Jesenko
Barbara Friškovec, tajnica 041 283 284

Zapisniki rednega zbora krajanov: 2019,  2022, 2023

naslov

Drenov Grič 25
1360 VRHNIKA
SLOVENIJA

podatki

DŠ: 23429224 (ni zavezanec za DDV)
MŠ: 5032920000
TR: 01340-6450861820